Skottorps Säteri AB

Välkommen till Skottorps Säteri, vi är ett lantbruksföretag i södra Halland med huvudinriktning på mjölkproduktion.

Här kan ni följa vad som händer på gården. Klicka vidare på Aktuellt

                 Skottorps Slott                  Skottorps Mejeri                Skottorps Säteri

www.skottorp.com

 

På Skottorps Säteri AB har vi fått ekonomiskt stöd från ”Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling” för en investering i energieffektiviserande åtgärder i stallmiljö som innebär byte av gammal belysningsarmatur till ny ledbelysning.

 

 Skottorps Säteri AB har vi fått ekonomiskt stöd från ”Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling” för en investering i renovering av befintlig våtmark och investering i ny våtmark. Syftet är att minska övergödningen och därmed förbättra vattenkvaliteten i Stensån. Samtidigt vill vi öka den biologiska mångfalden och få en möjlighet till bevattning av vissa grödor vid torka.

Tips, synpunkter eller om du bara vill hjälpa till kan lämnas till: karl.johan@skottorp.com

 Länk till Animalieproduktion.

Aktuellt på Skottorp

Bilder från Skottorp
facebookBesök Skottorps Säteri på Facebook

Väder Skottorp