Försäljning

Foder

Rundbalat gräsensilage
Halm
Majs och gräsensilage
Vid intresse kontakta Lars-Inge 0709 709 828

Viltfoder

Glöm inte boka viltfoder inför vintern.
För info kontakta Erik (0709 828 037) eller Lars Inge (0709 709 828)