Försäljning

Foder

Rundbalat gräsensilage
Halm
Majs och gräsensilage
Vid intresse kontakta Lars-Inge 0709 709 828

Viltfoder

Glöm inte boka viltfoder inför vintern.
För info kontakta Erik (0709 828 037) eller Lars Inge (0709 709 828)

Ved

Mycket ved finns inför vintern.
För ved kontakta Lars-Inge Gunnarsson 0709 709 828

Maskintjänster

Snöröjning i vinter kontakta Erik (0709 828 037)De maskiner vi har, vill vi utnyttja så effektivt som möjligt. Därför erbjuder vi våra tjänster till andra lantbrukare i mån av tid.Exempel på tjänster:
Rundbalspressning
Fyrkants balar
Tröskning,
Spannmålsvagnar
Följevagnar till en självgående hack.
Gräs huggning, Kroone 9m
Strängläggning, Khun 14,70m
Gödningsspridning, Bogballe
Betesputsning av grön ytor och hagar.
Vägkantsklippning
Spannmålsvagnar
Finns andra önskemål eller förfrågningar kontakta:
Erik 0709 828 037

Ved i potatis lådor säljes 475kr för en låda som rymmer 600kg potatis….

Ring Erik 0709 828 037