Verksamheter

Mjölkproduktionkur

På Skottorps Säteri finns 720 mjölkkor inklusive  sinkor

Vi mjölkar på två gårdar och mjölkning sker 3 ggr om dagen på båda gårdarna

De flesta-ca 560 kor mjölkas på Skottorp i ett så kallat paralellstall 2×12 och ca 160 kor mjölkas på Ränneslöv i ett fiskbenstall 2×8

Mjölkbesättningen består i huvudsak av SLB-ras , ca 20 % är av SRB-ras

Foderstaten är en blandfoderstat med en grund mix som innehåller:

Gräsensilage, Majsensilage, Spannmålskross, Rapsmjöl, Sojamjöl, Mineraler, Salt

Utöver detta får de som mjölkar mycket en individuell giva kraftfoder i foderstationer

(Kraftfodret i stationerna innehåller ca 30% spannmål och utöver det raps, soja, fett, mineraler och vitaminer)

Allt gräs, majs och spannmål som våra djur äter odlar vi själva

Vårt avelsmål är så klart mycket mjölk, men mycket viktigt är att djuren blir lagom stora, har lätta kalvningar och har mycket god hälsa

Våra kor mjölkar ca 11500 kg mjölk per  ko och år (2015)

 

All mjölk levereras till Arla.

Kvigorna kalvar första gången vid 24 månaders ålder

Alla kalvar föds upp på helmjölk

Tjurkalvarna som föds på gården behåller vi själva och föder upp  till slakt


_3200502479

Dikor

Vi har en besättning på ca 150 dikor.
Vi använder Charolaistjurar som fäder till kalvarna. Våra dikor använder vi för att hålla våra betesmarker öppna sommartid. Tjurkalvarna föds upp till en levande vikt på ca 660 kg.

Köttproduktion

Alla tjurar föds upp för att gå till slakt.
Tjurarna föds upp på i huvudsak egen producerat foder. Utfodringen består av majs, gräsensilage, halm, spannmål och mineraler. Mjölkrastjurarna slaktas vid en levande vikt på ca 630 kg. Alla slaktdjur leveras till KLS i Kalmar.

IMG_1790

Får

Fårbesättning består av ca 500 tackor, en tredjedel av produktionen består av vinter lamm och resterande leveras på senhösten.
Fåren betar sommartid på naturbetesmarker för att hålla landskapet öppet. Besättningens tackor består i huvudsak av en korsning mellan Texel och Finull.

IMG_1700IMG_1573

 Hästhast

På Skottorps Säteri finns ett antal hästboxar för uthyrning. Det finns  tillgång till bete, foder, halm,
paddock samt en vacker miljö att
rida i.
För mer information kontakta
Anna Gunnarsson
anna@skottorpssateri.se
0708 210 006
Uppfödning av dressyrhästar till försäljning för information kontakta Monica Andersson 0708 330 081