Energi

Vindkraftverk

Vi har 2 stycken vindkraftverk. Ett finns på Skottorps Säteri och sattes upp 1992. Det är på 150kW.

Det andra vindkraftverket finns på Östergård och är på 600kW.

Halmpanna

På Skottorp säteri finns en halmpanna för att värma gårdens bostäder och spannmålstork.

b

Biogas

På Skottorp har vi en Biogasanläggning som går främst på majs och kogödsel. Vi tillverkar el och varmvatten för gårdens bostäder, mejeriet, spannmålstorken, verkstaden, traktorgaraget samt personal och kontorsutrymmen. Anläggningen värmer även sig själv. Hela värmesystemet är sammankopplat med halmpannan som hjälper till att värma så fort det krävs.

Elproduktionen består av en 254kW generator som drivs av en Scania 6a. Kylvattnet växlas in på gårdens fjärrvärmenät.

Processen
Vi pumpar gödseln från stallarna in i en matningsbrunn på 500 m³ Där skruvar vi in foderrester från en stationär blandare som rymmer ca 4500 ton. Massan blandas och matas sedan vidare in i rötkammaren. För att få en så jämn inmatning som möjligt så matas en mindre mängd in varje timme och lika mycket matas vidare till efterrötkammaren. Rötkammaren är på 2500m³ och efter rötkammaren är på 500m³. Uppehållstiden är ca 30 dagar i rötkammaren och 5 dagar i efter rötkammaren. När massan lämnar efter rötkammaren fortsätter den rötadegödseln till kylningslagret som är på ca 1650m³. När gödseln passerat alla stegen i anläggningen pumpas den till slutlagret för att sedan spridas på fälten som mycket bra gödsel med ett högt eftervärde till grödorna.

4 (1)IMG_0008

2 (3)

2 (7)