Växtodling

Växtodling

image10

Vi har en omfattande växtodling på Skottorp där vi odlar.

Vall, Majs
Korn, Råg
Vete,
Havre, Raps
Sockerbetor

Växtodlingen är på 3000ha odlad mark.

För att ha kontroll använder vi oss av Dataväxt.

Vi strävar efter att ha så stor andel ”grönmark” som möjligt (80 %) för att minska kväveläckaget.