Växtodling

Växtodling

image10

Växtodlingen omfattas av ca 2700 hektar odlad mark.

Potatis
Vall
Majs
Korn
Vete
Rågvete
Havre
Sockerbetor

Matpotatis och potatis för tillverkning av chips samt sockerbetorär också en del av vår växtodlingsproduktion. Stora delar av
arealen bevattnas, för att kunna hålla en så hög kvalitet som
möjligt på grödorna.

På fastigheterna har vi investerat i många kilometer nedgrävda stamledningar. Vi bevattnar med 10 maskiner.

För ha kontroll använder vi oss av Dataväxt.

Vi strävar efter att ha så stor andel ”grönmark” som möjligt (80 %) för att minska kväveläckaget.